Χίος Διακοπές
Χίος Τουριστικός Οδηγός, Χίος Ελλάδα
Το νησί της Χίου
Χίος Τουριστικός Οδηγός, Χίος Ελλάδα
Παραλίες
Χίος Τουριστικός Οδηγός, Χίος Ελλάδα
Διασκέδαση
Χίος Τουριστικός Οδηγός, Χίος Ελλάδα
Αξιοθέατα
Χίος Τουριστικός Οδηγός, Χίος Ελλάδα
 
  

Προϊστορικοί χρόνοι

Από τις αρχές της Νεολιθικής περιόδου είχε αρχίσει να αναπτύσσεται πολιτισμός σε όλη την περιοχή του βόρειου Αιγαίου, στην οποία ανήκουν η Χίος και τα Ψαρά. Οι ευνοϊκές  οικολογικές συνθήκες προσέλκυσαν τους  άποικους του νησιού.  
Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές του νησιού όπως ο Εμπορειός και το Άγιο Γάλας μαρτυρούν ότι στην διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου και της εποχής του Ορείχαλκου  (6000 -2000 π.Χ.), η Χίος πέρασε από διαφορετικά στάδια πολιτισμού και οικονομικών δομών.
 
Σχετικά με το ποιοι ήταν οι πρώτοι άποικοι του νησιού, πρόκειται για ερώτημα που ακόμη παραμένει αναπάντητο. Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές εκδοχές σε ό,τι αφορά το παραπάνω.
Σύμφωνα με τη πρώτη, οι πρώτοι άποικοι του νησιού ήταν οι Πελάσγιοι, από τους οποίους μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλά τοπωνύμια του νησιού που φέρουν το όνομά τους. Τέτοια παραδείγματα είναι Πεληναλίο, Κρόνος, Δοσιόν, Λαρισιόν και άλλα. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή ο πρώτος άνθρωπος που εγκαταστάθηκε στο νησί ήταν ο Οινοπίων, γιος του Θεού Διόνυσου και της Αριάδνης, ο οποίος ήρθε από τη Κρήτη. Το νησί ονομάστηκε σε Χίο από το όνομα της κόρης του, της νύμφης Χίων. Τέλος, σύμφωνα με τη τρίτη εκδοχή που υποστηρίζεται από τον ιστορικό Ισίδωρο, το όνομα του νησιού προέρχεται από τους  Phoenicians και στη συριακή γλώσσα σημαίνει  μαστίχα.
 
Είναι πολύ πιθανό οι πρώτοι άποικοι πριν τους Ιώνες να ήταν οι Αβάντες από την Εύβοια. Επίσης, η παράδοση αναφέρεται στο βασιλιά Αμφίκλο, ο οποίος ήρθε στο νησί ανταποκρινόμενος σε χρησμό που έλαβε από το μαντείο των Δελφών. Τέσσερις γενιές αργότερα ο βασιλιάς Έκτορας, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση, απέλασε τους πρώτους ιθαγενείς του νησιού. Η καταστροφή του μυκηναϊκού οικισμού στον Εμπορειό  συμπίπτει με την έναρξη του ιωνικού αποικισμού.